030-289 0444 | Buiten kantooruren: 088-130 9670
homepage header
Medewerkers

Medewerkers

Home/Medewerkers
Medewerkers2021-01-28T10:25:19+00:00

Op de praktijk werken huisartsen, doktersassistentes, praktijkondersteuners en een logopediste. Daarnaast is er een personeel van de artsen van assistentes in opleiding in de praktijk. Ons team staat voor u klaar om u zo goed van dienst te zijn.

Huisartsen

Assistentes

De praktijkassistentes zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Wanneer u een afspraak wilt maken, zal de assistente u enkele vragen stellen om in te schatten hoe dringend uw klacht is. Probeert u daarin zo duidelijk mogelijk te zijn. Soms kan de assistente u adviseren. Zij is daarvoor opgeleid en daar zijn met de huisartsen afspraken over gemaakt. Assistenten spreekuur: De assistentes hebben een eigen spreekuur voor o.a. wondbehandeling, uitstrijkjes, bloeddruk meten, oren uitspuiten, bloedonderzoek enz.

Overige medewerkers

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuners in onze praktijk zijn mw. Arieke Meijer- Quartel, mw. Annemiek Hansen- Frey, mw. Elsbeth Du Mortier en Margreet van den Berg. Zij doen contrôles voor chronische ziektes zoals chronische luchtwegaandoening, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes en de ouderenzorg. Suze Heijmen is diabetesverpleegkundige.
Mariëlle van den Burg, Frederike Boonzaaijer en Eline Keesmaat ondersteunen ons praktijk voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). U kunt een afspraak met hen maken via de praktijkassistentes. Gesprekken met hen vallen buiten het eigen risico van uw zorgverzekering.

Logopedie

Logopedie Utrecht Zuid is een all-round logopediepraktijk met twee locaties, in Hoograven en in Rivierenwijk. De praktijk is opgericht in 1987 onder de naam Logopedie Hoograven door Blanca Lijten. Inmiddels zijn wij met zijn tweeën. Wij bieden logopedische zorg aan iedereen: (hele jonge) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij het dertigjarig bestaan, in oktober 2017, is de praktijknaam veranderd in Logopedie Utrecht Zuid. Uw hulpvraag is steeds ons uitgangspunt, waarbij we het belangrijk vinden om naar de hele mens te kijken. Wij hechten belang aan een persoonlijke benadering, hoge kwaliteit en deskundigheid. Samen met u zoeken we naar een passende behandeling voor uzelf of uw kind. Multidisciplinair werken is voor ons vanzelfsprekend om de beste resultaten te behalen. U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en advies bij alle voorkomende problemen in de communicatie, afwijkend mondgedrag en bij slikproblemen. Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u bellen 030-2890444 of het contactformulier of aanmeldformulier invullen op de website. Leest u verder op de website: www.logopedieutrechtzuid.nl