030-289 0444 | Buiten kantooruren: 088-130 9670
homepage header
Uitwisseling medische gegevens: alleen met uw toestemming

Uitwisseling medische gegevens: alleen met uw toestemming

Uitwisseling medische gegevens: alleen met uw toestemming

U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend in te leveren bij uw huisarts en apotheek. U kunt uw toestemming ook online regelen via: www.ikgeeftoestemming.nl

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg.

Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk genaamd ‘Infrastructuur voor zorgcommunicatie’ zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.

Het gaat bij de uitwisseling van medische gegevens altijd om personalia (naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht). Dan weet een zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld medicijngegevens, diagnosegegevens, laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.

Vanaf 1 januari 2013 is uitwisselen van medische gegevens alleen toegestaan als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wilt u dat bepaalde medische gegevens niet zijn in te zien? Dan kunt u deze laten afschermen. Bespreek dit met uw arts of apotheker. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken bij uw zorgaanbieder. Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegeven niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties.

By |2021-11-11T13:14:22+00:00October 29th, 2018|display-homepage-praktijknieuws|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment